Introgruppe

Denne aktiviteten ligger nede for øyeblikket. I samarbeid med Nav Gjøvik og Gjøvik Læringssenter, har Gjøvik Frivilligsentral et undervisningsopplegg for innvandrere, som er med i Introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger.
Onsdager kl. 12.00–14.30 får deltagerne «alternativ» norskundervisning. 6 frivillige, alle pensjonerte lærere, står for undervisningen, mens en ansatt ved Gjøvik Frivilligsentral er koordinator.

Nav Gjøvik har ansvaret for hvem som skal delta.
2019 © Gjøvik frivilligsentral Avd. Sentrum