Leseombud

Dette tilbudet har vært «nedlagt» en periode, men håper å få komme i gang igjen i løpet av året. Leseombud er et samarbeidsprosjekt mellom Gjøvik Bibliotek og Gjøvik Frivilligsentral.


 Gi meg et leseombud!
"Den dagen jeg ikke klarer å lese selv, håper jeg noen kommer og setter seg i en stol ved siden av meg og leser høyt fra en en eller annen bok."
Journalist Helge Ottosen, Varden

Vil du bli leseombud?
Meld din interesse til Gjøvik Frivilligsentral,
tlf. 611 76 490 eller
gjovik.frivilligsentral@gjovik.kommune.no
 


Hvem leser vi for?

  • Eldre mennesker med synshemminger
  • Mennesker med demens
  • Mennesker med annet morsmål
  • Innsatte i fengsler
  • og mange flere grupper

Har du spørsmål vedr. leseombud, ta kontakt med oss!

2019 © Gjøvik frivilligsentral Avd. Sentrum