Skibladnertur

Skibladnerturen 3. juni 2022 avlyses pga. lite vann i Mjøsa. Vi kommer med ny dato når den blir satt. Antageligvis blir det tur slutten av juni. "Skibladner-tur" for eldre arrangeres i juni hvert år.  Turen arrangeres av Gjøvik Frivilligsentral i samarbeid med Gjøvik Sentrum AS, CC-Gjøvik, Gjøvik kommune og Skibladner. Det serveres kaffe og kaker underveis og litt underholdning er det også.  Turen varer i ca. 1 time og den er gratis.  Melder det seg på flere enn 100 personer, vil det bli gjennomført 2 avganger samme dag.
Fredag 3. juni 2022 to avganger, første avgang kl. 11.30 og neste avgang 13.30.
Påmelding til Gjøvik Servicetorg tlf. 611 89 500 innen 30. mai. Ved påmelding oppgir du: Navn og telefonnummer.

Hele opplegget er gratis!

Transport til/fra brygga må du ordne selv.

NB! Det er litt begrenset framkommelighet om bord i Skibladner.

Vel møtt til en fin rundtur på Mjøsa!

Vennlig hilsen
Gjøvik Frivilligsentral
Byen vår Gjøvik
CC-Gjøvik
Gjøvik kommune


2022 © Gjøvik frivilligsentral Avd. Sentrum