Opprop fra Oppland: Reverser endringen i statstilskuddet ti lfrivilligsentralene!

Frivilligsentralene i Oppland har skrevet et opprop for å belyse Stortinget sin vedtatte endring i finansieringsmodellen til alle norges frivilligsentraler, og hva endringen vil bety for vår region.

Oppmodinga til Regjeringen er å lytte til vår paraplyorganisasjon Norges Frivilligsentraler, som har fremmet et forslag om å la Stortinget utvikle en ny finansieringsmodell i samråd med de, som vil legge til rette for vekst og utvikling av frivilligsentralene landet over.

Du kan lese oppropet her: Opprop fra Oppland_Reverser endringa i statstilskotet til frivilligsentralane

Vi blir veldig glade for alle som hjelper oss å spre budskapet til politikere og presse.

2020 © Gjøvik frivilligsentral Avd. Sentrum