Torsdag 15 August
kl. 10:00 - 13:00 Torsdagstreffet Gjøvik Frivilligsentral avd. Øverby - Kaféen
Torsdager kl. 10.00-13.00, Gjøvik Frivilligsentral avd. Øverby, Øverbyvegen 95

Sosialt treff med enkel bevertning og god underholdning. Her er det også mulighet for å gå seg en liten tur rundt fotballbanen før treffet begynner.

2019 Høstens oversikt over underholdning:
15. august:      Kirsten Tangen
22. august:      Egen underholdning
29. august:      Klesmøte med Lillian
5. september:  Leif Emil, Jarle og Wollert
12.september: Busstur

Ingen påmelding. Betaler for servering.

Ved behov for skyss ta kontakt med Harald Hoff, tlf. 995 41 831 eller anne-hof@online.no

2020 © Gjøvik frivilligsentral Avd. Sentrum