Globus kafé - tlf. 974 62 715

Våre åpningstider er mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 11.00-15.00 og torsdager kl. 11.00-13.00 (begrenset meny - vaffeltorsdag).

Globus kafé er en internasjonal kafè som drives av innvandrerkvinner fra mange ulike nasjonaliteter. Kvinnene er deltakere i prosjektet Jobbsjansen, som startet opp i september 2016. Jobbsjansen er et IMDi-støttet prosjekt i regi av Gjøvik kommune, som startet opp på initiativ fra Rådmannen. Det overordnede målet med prosjektet, er en langsiktig satsning om å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner.

Prosjektansvarlig er hos frivilligsentralen, hvor også prosjektleder og en prosjektmedarbeider er ansatt. Den daglige administrasjonen og utviklingen av prosjektet foregår i lokalene til Jobbsjansen, på Folkets Hus i Hunndalen. Deltakerne har daglig undervisning på læringsrommet på Folkets Hus, eller får norskundervisning på læringssenteret. I tillegg til undervisning, får deltakerne praksis fra første dag. Jobbsjansen startet opp Globus kafè i oktober 2016, og her får deltakerne sin første arbeidspraksis.

Formålet med Jobbsjansen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, som har behov for kvalifisering, og som ikke omfattes av andre ordninger. Jobbsjansen skal gjennom individuelt tilpassede programmer gi styrkede kvalifikasjoner for å delta i arbeidslivet, bedre ferdigheter i norsk og bedre innsikt i norsk samfunnsliv. Programmene skal legge grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet.

Globus kafé serverer både internasjonal og tradisjonell norsk mat, og har også take away tilbud. Vi tar også på oss bestillinger ut mot bedrifter og privatpersoner.

 

Møte mellom mennesker

Neste Globus kafé - tlf. 974 62 715

Dato Kl. Tittel Sted
Man 23.05 09:00 Globus kafe - åpen Gjøvik Frivilligsentral avd. Hunndalen
Tir 24.05 09:00 Globus kafe - åpen Gjøvik Frivilligsentral avd. Hunndalen
Ons 25.05 09:00 Globus kafe - åpen Gjøvik Frivilligsentral avd. Hunndalen
Tor 26.05 09:00 Globus kafe - åpen Gjøvik Frivilligsentral avd. Hunndalen
Fre 27.05 09:00 Globus kafe - åpen Gjøvik Frivilligsentral avd. Hunndalen
2022 © Gjøvik frivilligsentral Avd. Sentrum