Natteravnene

Ungdommen ønsker flere voksne synlig tilstede i bybildet

Nattevandring i Gjøvik sentrum hver fredag og lørdag.
Tilstedeværelse har en stor effekt på stemningen i byen natters tid.
Bli med på en hyggelig og nyttig nattevandring i byen din!

En flott aktivitet som øker vår kunnskap og forståelse for ungdommenes miljø.

Oppmøte
Frivilligsentralen, Øvre Torvgt. 2, Gjøvik

Ta kontakt på telefon: 61 15 85 55 eller e-post: post@gjovik.frivilligsentral.no  

Neste Natteravnene

Dato Kl. Tittel Sted
Fre 24.01 23:00 Nattravnene Gjøvik Gjøvik Frivilligsentral avd. Sentrum
Fre 31.01 23:00 Nattravnene Gjøvik Gjøvik Frivilligsentral avd. Sentrum
Fre 07.02 23:00 Nattravnene Gjøvik Gjøvik Frivilligsentral avd. Sentrum
Fre 14.02 23:00 Nattravnene Gjøvik Gjøvik Frivilligsentral avd. Sentrum
Fre 21.02 23:00 Nattravnene Gjøvik Gjøvik Frivilligsentral avd. Sentrum
2020 © Gjøvik frivilligsentral Avd. Sentrum