Øverbys venneforening

Øverbys venneforening ble stiftet 25. mars 1999, som en støtteforening for Øverby helsesportsenter, og er fortsatt aktiv etter at Gjøvik Frivilligsentral tok over driften av stedet.

Venneforeningen har gjennom årene stått bak mange tiltak på Øverby, ofte i samarbeid med andre frivillig-gjenger:Diverse arrangementer både utendørs og innendørs, turer, store og små dugnader ute/inne, bygging av lavvo og av kvileplasser i terrenget, anskaffelse og vedlikehold av verandamøbler, innkjøp av diverse utstyr til kafeen, fornyelse av hovedskilt, m.m. .   

For tiden arbeides det med digitalisering og publisering av både gamle og nye  bilder fra Øverby.

Styret 2019
 Barbro Smehaugen Larsen    leder
Ursula Julich Øversjøen          nestleder
Lise Sandberg                           kasserer
Helge  Skogli                             styremedlem
Jan Anders Nordrum               styremedlem
Anne Vifladt                              varamedlem/sekretær Varamedlem møter fast på styremøtene.  

Aktiviteter 2019:

Lørdag 11. mai:   Dokketeater på Frivilligdagen i sentrum. Info-stand.                                          
Onsdag 15. mai:  Den store vårdugnaden på Øverby, fra kl.9.30
Fredag 17.mai:    Sette ned blomster ved Kongesteinen.                                            
Søndag 26. mai:  Trehjulssykkelløp på Naturens dag på Eiktunet.
Onsdag 12.juni:   Førstehjelpskurs på Øverby kl.17.00. AVLYST! pga. for få påmeldte.
Onsdag 4. sept.:  Medlemstur til Kistefos. Invitasjon er sendt til alle medlemmer i løpet av sommeren. 

Mer informasjon på oppslagstavlene på Øverby og på frivilligsentralen i sentrum.

Bli medlem!Til større investeringer har venneforeningen fått en del sponsormidler. Men det er støtten fra våre medlemmer som gjør det mulig å drive foreningen, og vi ønsker oss selvfølgelig flere medlemmer! — På årsmøtet drøftes ideer og forslag om tiltak. Venneforeningens overordnete mål er å bidra til aktivitet og trivsel på Øverby!

Medlemskontingent 2019 (bankkonto 1594.09.26855):
Enkeltmedlem  kr.150.-                  
Familie              kr.250.-                
Bedrift               kr.1.000.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon venneforeningens leder: 932 58 660      Kasserer: 480 72 3792020 © Gjøvik frivilligsentral Avd. Sentrum