Nerstugjengen

Nerstuegjengen er den eldste dugnadsgjengen av pensjonister med tilknytning til Gjøvik Frivilligsentral avd. Øverby. Den startet med en gruppe på 15-20 personer som hadde vært med som dugnadsmannskap under Norgesmesterskapet på ski i 1990. 
Gjengen utfører praktisk arbeid til stor nytte for Øverby og nærområdet. Etter brannen i Nerstuggua juli 1991, har de fått tak i eldre hus som er tatt ned og satt opp igjen. Til nå er det blitt tre hus, og flere er planlagt.

Gjengen er blitt spesialister på skigardsgjerding, og de utfører maling og vedlikeholdsarbeid på Gjøvik Frivilligsentral avd. Øverbys bygninger, inklusiv Nerstuggua hvor de selv har sitt virke. Vedhogst og fremkjøring av skogsvirke med hest er en stor aktivitet, og produserer årlig 1100-1200 sekker med ved for salg. Inntekten går til nye investeringer i Nerstuggua, og de andre bygningene på Øverby, bl.a. benker på uteområdet.

Gjengen møtes hver tirsdag. Noen har falt fra siden starten, men nye har kommet til slik at medlemstallet er noenlunde stabilt.

Dersom du liker å jobbe med praktiske oppgaver i et humørfylt miljø, kan du ta kontakt med gjengens koordinator, Svein Nordby, tlf. 482 09 008 eller Gjøvik Frivilligsentral, tlf: 61 15 85 55
2020 © Gjøvik frivilligsentral Avd. Sentrum