Om avd. Øverby

Velkommen til Frivilligsentralen avd. Øverby! 

Arbeidet med Gjøvik Frivilligsentral avd. Øverby (tidl. Øverby Helsesportsenter) startet på begynnelsen av 90-tallet av en rekke entusiaster, støttet av frivillige organisasjoner og Gjøvik kommune, og bygget på dugnad. I starten ble arbeidet initiert og drevet av ei løst sammensatt frivillig interimgruppe, organisert som en stiftelse under etablering. Første byggetrinn var aktivitetshuset, som sto ferdig i 1993. 

Stiftelsen Øverby Helsesportsenter fikk økonomiske problemer og Gjøvik kommune ved Gjøvik Frivilligsentral tok over driften 1.1.2012.

Etter at Kulturdepartementet innvilget søknad om to nye sentraler ble Øverby egen avdeling under Gjøvik Frivilligsentral våren 2015.

2020 © Gjøvik frivilligsentral Avd. Sentrum